Korzyści płynące z posiadania świadectwa SRC

2013-02-18

Wakacje spędzone na jachcie morskim mogą dostarczać nam niezapomnianych przygód, ponieważ jednak otwarty akwen wodny jest znacznie bardziej niebezpieczny niż jezioro, cieszenie się możliwością odbycia morskiej podróży jest możliwe przede wszystkim wówczas, gdy spełnia się pewne wymogi formalne. Na pierwszy plan wysuwa się, oczywiście, posiadanie uprawnień do prowadzenia jachtu, bez nich bowiem możemy stanowić zagrożenie nie tylko dla członków naszej własnej załogi, ale również dla innych jednostek pływających po morzu. Przynajmniej jeden członek załogi jachtu morskiego powinien jednak posiadać również świadectwo SRC potwierdzające, że w przypadku zagrożenia będzie w stanie nawiązać łączność radiową i wysłać apel o pomoc. Posiadanie świadectwa SRC jest wymogiem koniecznym, doświadczenia zdobywane przez żeglarzy w czasie ich kolejnych rejsów sprawiają zaś, że niewiele osób buntuje się przeciwko tego rodzaju przepisowi. Co charakterystyczne, w ostatnich latach kursy pozwalające na jego zdobycie cieszą się szczególnie dużym powodzeniem. Ich uczestnicy przyznają, że posiadanie tak ważnego dokumentu jest w ich przypadku czymś zrozumiałym, zwracają przy tym uwagę na to, że zyskanie stosownych uprawnień otwiera możliwość załapania się na ciekawy rejs po obniżonych kosztach.